A CENTRUM ŚWIEBODZICE


  • • Lokalizacja przy skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej i Siennej
  • • Powierzchnia najmu – ponad 3000 m2
  • • 6 – 8 lokali usługowych
  • • Bezpośrednie sąsiedztwo supermarketu
  • • 140 miejsc parkingowych
  • • Zasięg oddziaływania – 161 tysięcy mieszkańców powiatu