KARUZELA OPOCZNO


  • • Powierzchnia najmu GLA: 12 500 m2
  • • Lokalizacja: Piotrkowska przy planowanym Mc Donalds i Lidl
  • • Ilości sklepów : 10-12 sklepów + Lidl+ Mc Donalds
  • • Parking:   490 miejsc
  • • Liczba mieszkańców: 22 000
  • • Zasięg: 80 000